Værd at vide:

Afbrænding
Affaldshåndtering
Beskæring mod vej og fortov
Bjørneklo
Brændeovne og pejse
Flisning
Haveaffald
Hegn og træer
Rådyrsikre planter
Snerydning
Sommerhusets benyttelse
Støj og græsslåning
Trafikforhold

Hvad må vi, hvad skal vi, hvad gør vi ?

 

 

En del af oplysningerne på disse links er hentet fra Gribskov Kommunes hjemmeside, hvorfra der kan findes yderligere informationer.