Affaldshåndtering

I Gribskov Kommune sorteres dagrenovation i bioaffald og restaffald. Bioaffald er som hovedregel det, der engang har været en del af en levende organisme.

Alle borgere, erhverv og institutioner har i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Gribskov Kommune pligt til at sortere papir, pap, glas, farligt affald og haveaffald fra dagrenovationen.
De genanvendelige materialer kan afleveres på genbrugsstationerne.

Sommerhusområder

I sommerhusområder i hele kommunen sorteres dagrenovation ikke i bioaffald og restaffald.
Dog sorteres der i visse områder i Tisvilde, men dette omfatter ikke Dyrekærgård-området.

Her benyttes affaldsstativ med plastiksæk, der bliver afhentet ugentligt.
Skraldemanden kan afvise at afhente affald, hvis det ikke er køkkenaffald og lignende.

Manglende afhentning:

Hvis du ikke har fået afhentet din dagrenovation eller har spørgsmål, kan du kontakte
Teknik, Vej & Forsyning, Gribskov kommune