Tisvildeleje-150x150
Efter udstykningen af Dyrekærgårds jorder blev Grundejerforeningen Dyrekærgård oprettet i 1972 ved den første generalforsamling, som fandt sted på Orchideterrassen i Rødovre Centret.
Grundejerforeningen omfatter i dag 115 parceller samt 7 ejerlejligheder udstykket på den gamle Dyrekærgård.
Grundene blev udstykket af bar mark, og mange år gik, før bevoksningen kom op og gav læ for den stærke vind, som ofte blæser i området.
På nær en enkelt grund afgrænses området mod syd af jernbanen mellem Hillerød og Tisvildeleje.
Nedenfor ses et kortudsnit, med Dyrekærgårds matr. markeret med rødt.
Et kort over udstykningen kan ses ved at klikke inden for det røde felt.
Foreningen har en bestyrelse på 5 medlemmer, som tager sig af den daglige drift og vedligeholdelse.
Der afholdes 4 bestyrelsesmøder årligt.
Foreningen har etableret en vejkonto med henblik på at spare op til nødvendige, større vejarbejder, som i løbet af nogle år må påregnes at blive gennemført.