Betaling af kontingent og vejbidrag:

Der er ind imellem nogle medlemmer som desværre glemmer at indbetale kontingent til grundejerforeningen.
Bestyrelsen har så derefter problemet med at inddrive skyldig kontingent.
Her er der 2 problemer, som er markante.

1) - Der er medlemmer som sælger, flytter, skifter folkeregisteradresse etc, uden at meddele det til bestyrelsen og efterlader dermed bestyrelsen med problemer og udgifter til at finde den nye adresse.
Bestyrelsen henstiller medlemmerne at huske at melde eventuelle ændringer til bestyrelsen.

2) - Nogle af de medlemmer der foretager egenbetaling på foreningens bankkonto i Danske Bank reg.nr. 1551 konto nr. 4 001 573 276, skriver ikke hvem indbetaleren er, hvilket giver store problemer i afgørelsen om, hvem det er, som har indbetalt.

PBS data:

Foreningen henstiller til at medlemmerne tilmelder sig og anvender PBS.
PBS nr.:04361814
Deb.gr.nr.:00001
Kundenummer: Oplyses af grundejerforeningen (vej- og husnummer)