ÅRET I HAVEN

Januar
Haven er i hvile. Tidspunktet er egnet til rydning og udtynding. Hække, f.eks. bøg og liguster, kan skæres tilbage til lavere højde eller mindre bredde. Kompostbunken reguleres/vendes. I tilfælde af mildt vejr kan jordarbejder udføres.

Februar
Køkkenhaven planlægges. Busket- og parkroser samt berberishække forynges ved nedskæring til 10 cm højde. Større udtynding og beskæring af træer kan foretages føst på måneden medens væksterne endnu er i ro.

Marts
Marts er græselandet mellem vinter og forår. Marts kan være kold, men også lun og blid. Det må tages i betragtning. I køkkenhaven påbegyndes jordbearbejdningen. Grovere vækster som ærter og løg kan foretages. Læggekartofler sættes til spiring. Roser, buske, hække, træer og stauder plantes. Stedmoder, gyldenlak, primula og forglemmigej udplantes.

April
Havens sommersæson begynder. Jorden i køkkenhaven gøres klar til sæsonen. Første hold radise, salat, spinat, løg m.fl. kan sås. Sparsom vanding.
Tidlige løgvækster - krokus, påskeliljer m.fl. - blomstrer. Flere buske blomstrer, f.eks. Forsythia, Ribes, Rosenmandel (prunus triloba), kirsebærkornel (cornus mas). Alt kan plantes i april. Beskyt rødderne mod udtørring inden plantningen og vand rigeligt efter. Ukrudtssmåplanter fjernes, det sparer arbejde senere på sæsonen. Roser beskæes, når frosten er væk. Brug en god saks. Skær over en udadvendende knop.
Højde efter arten. Løgvækster - krokus m.fl. - blomstrer. Løg af f.eks. fransk anemone og fresia kan lægges. Stauderne klippes ned og deles eventuelt. Kartofler lægges.

Maj
Blomsterkrukker og altankasser tilplantes. Mange løvtræer, nåletræer og andre stedsegrønne, visse stauder samt roser kan stadig plantes først på måneden. Sommerblomster sås på voksestedet. Urter med behov for en lidt lun jord - bønner, ærter, agurker - kan sås. Køkkenhaven gives lidt kvælstofgødning. Visne tulipanhoveder fjernes efter blomstring. Salat, spinat og rødbeder sås. Når vejret er lunt kan udplantningsplanter sættes. Løvetand (mælkebøtte) er ikke velset i haven, men kan være smuk på en mark eller langs en vej.

Juni
Mange vækster blomstrer. Vand tilføres efter behov. Når jordoverfladen er løs og let, nedsættes fordampningen. En tregrenet kultivator er et velegnet værktøj. Den lille krydderihave bør ikke mangle: Basilikum (kryddersild, leverpostej), Citronmelisse ( kryddereddike og grønt drys), Hjulkrone (blade og blomster til salat), Løvstikke (suppe, sovs), Sar (til bønner og andre grøntsager). Hæk af bøg, avnbøg og liguster klippes.
Græsplænen kan eftergødes med kvælstofgødning. Mos i plænen kan skyldes sur jord (kalkmangel), udtalt skygge fra træer eller bygninger, stærk og langvarig fugtighed. Husk vanding af træer og andre vækster, der er nyplantede!!
Frugterne på frugttræer og -buske udtyndes, hvis frugterne sidder meget tæt. Tomatplanter udplantes på et lunt sted.

Juli
Mange bær og urter tjenlige. Stiklingsplanter (udløbere) på jordbærplanterne kan anvendes til udplantning i august. 2-årige udplantningsplanter sås, f.eks. den bunddækkende viola cornuta.. Stauder, dahlia, tomatplanter m.m. opbindes. Sideskud på tomatplanterne fjernes. Sommerskud på frugttræer kan fjernes. Fritvoksende græs slås med le.

August
Såtid for græs i første halvdel af måneden. God plantetid for stauder, stedegrønne, stenplanter m.m. Nye jordbær sættes. Gamle jordbærs udløbere fjernes. Der gødes. Kørvel, spinat, radiser kan sås og blomkål plantes til efterårshøst. Tid for eventuel topdressing af plænen. Gamle hindbærskud afskæres. Slyngroser kan fornys ved beskæring. Jorden holdes ren og kultiveret.

September
Tulipan-, hyacint- og krokusløg lægges. Løvfældende hække klippes. Roser og træagtige mindre planter plantes fra slutningen af måneden. Nedplukket frugt kan opbevares i haven i kasser til frosten sætter ind. Eranthis kan sås ved plænen eller i bevoksninger. Havemøblerne sættes under tag.

Oktober
Man kan endnu så græs. Næsten alt kan plantes i oktober - og ældre planter kan deles/omplantes. Overvej nyplantning til afløsning af ældre beplantning. Hvad der plantes i oktober skal gro, sagde de gamle. Sidst på måneden tages sommerplanterne op, visse vinteropbevares tørt og frostfrit, f.eks. gladiolus, freesia og dahlia. Udtynding og fældning i ældre beplantning indledes. Overvej, hvad der skal beholdes. Fæld det øvrige - eventuelt over et par år - og tynd ud i det øvrige. Plænen slås for sidste gang. En kompostbunke er glimrende til visne blade, afklippet græs og grenafklip. Man får den herligste muld helt gratis. Stedsegrønne vækster plantes inden udgangen af måneden. Vinterdæk gerne det første år. Motorklipperen rengøres. Motoren påfyldes ny olie.

November
I køkkenhaven gennemgraves eller kultiveres tomme jordstykker. Her kan visne blade m.m. nedgraves. Løvfældende planter kan stadig sættes. Bøg plantes ideelt fra 11/11 og 2 uger frem. Når bladene er faldet, er tiden inde til den mere omfattende udtynding og fældning. Man når langt med en almindelig skovsav - fås for ca. 60 kr., f.eks. hos tømmerhandleren i Helsinge. Holder ca. et år. Afsavede grankviste egner sig fortrinligt til vinterdække af f.eks. roser og nylagte blomsterløg.

December
Skulle der være et nåletræ i haven, der egner sig som juletræ? Og der kan stadig udtyndes og fældes. Redskaberne rengøres og sættes ind. Fuglene holder af bærbærende buske i den kolde tid. F.eks. ildtorn, pyracantha coccinea, eller de rigtbærende berberis thunbergii og b. aggregata. Og så lyser bærrene op i haven.