Bortskaffelse af haveaffald

Kompostering:

En meget god og nyttig måde at anvende haveaffald på er at hjemmekompostere det.
Haveaffald, herunder græs, blade og kviste er meget velegnet til kompostering.
Det omsættes hurtigt til muld, der kan anvendes til jordforbedring i køkken- eller prydhaven.

Større grene kan hugges til flis og anvendes i komposten eller udlægges i bede, hvor det holder på fugtigheden.

Aflevering på genbrugsstationen:

Har du ikke mulighed for at kompostere dit haveaffald der hjemme, kan du aflevere haveaffald i begrænset omfang på kommunens genbrugsstationer:
Industrivej 4, Helsinge, Telefon 48 79 30 32

Ved bortskaffelse af større mængder haveaffald, det vil sige mere end der kan være på en personbiltrailer, kan Gribskov Kommune, Telefon 72 49 60 14, henvise til en godkendt affaldsmodtager.

Afbrænding af haveaffald: Klik her.