Lov om hvidvask:

I forbindelse med lov om hvidvask, er det nu et krav, at alle der anvender PBS (NETS) til opkrævning,
skal have et cvr-nummer.

GF Dyrekærgård har derfor nu fået cvr-nr. 33369921