Afbrænding af haveaffald

NY LOV - NYE REGLER OM AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD

Fra 1. januar 2011 må kun husholdninger i landzonen afbrænde haveaffald fra 1. dec. -1. marts

Med en ny "Affaldsbekendtgørelse" er der nye regler for afbrænding af haveaffald.
Pr. 1. januar 2011 er det kun tilladt for husholdninger i landzonen at afbrænde tørt haveaffald i perioden 1. december til 1. marts.

Det er på ingen måde tilladt at afbrænde haveaffald i byzonen og i sommerhusområder.

Det er dog tilladt af afbrænde Sankt Hans bål Sankt Hans aften og mindre bål bestående af rent tørt træ til rekreative formål på særligt indrettede bålpladser.
Der skal overholdes visse regler og afstandskrav ved afbrænding.

Find folder gældende for husholdninger ved at klikke her.
Find folder gældende for erhverv ved at klikke her.

Generelt om affaldshåndtering kan findes ved at klikke her.