Bjørneklo

Gribskov Kommune har udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i kommunen.
Planen fastlægger, hvornår og hvordan bekæmpelsen skal foregå, så den blive så effektiv som muligt.
Indsatsplanen gælder for alle grundejere i Gribskov Kommune, både private og offentlige. Det betyder, at alle grundejere har pligt til at bekæmpe planten effektivt, så den enkelte plante dør og ikke får mulighed for at sprede sig ved at kaste frø.

Det anbefales, at der om nødvendigt bekæmpes med ca. 4 ugers mellemrum i perioden 1. maj til 1. november. Bekæmpelsen skal kontrolleres flere gange i løbet af en sæson.

Kæmpebjørneklo skal dog være bekæmpet inden følgende frister (som kan blive ændret, efterhånden som Gribskov Kommune får mere erfaring):

Uden brug af pesticider: Første gang inden den 1. juli, anden gang inden den 15. august og sidste gang inden den 1. oktober.

Ved brug af pesticider: Der skal sprøjtes første gang inden den 5. juni, og sprøjtningen skal gentages senest 10 dage efter. Inden den 1.oktober skal evt. overlevende planter rodstikkes.

Her kan du læse mere:

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Gribskov Kommune kan ses her.
Sådan bekæmpes kæmpebjørneklo. Pjece fra Gribskov Kommune.
Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.
 

Landliggersammenslutningen LLS har også information om emnet.