Værd at vide:

Afbrænding
Affaldshåndtering
Beskæring mod vej og fortov
Bjørneklo
Brændeovne og pejse
Flisning
Haveaffald
Hegn og træer
Rådyrsikre planter
Snerydning
Sommerhusets benyttelse
Støj og græsslåning
Trafikforhold

Hvad må vi, hvad skal vi, hvad gør vi ?

images_ild

img-1394210524573-logo-250w