Betaling af kontingent og vejbidrag:

Der er ind imellem nogle medlemmer som desværre glemmer at indbetale kontingent til grundejerforeningen. Bestyrelsen har så derefter problemet med at inddrive skyldig kontingent.

Der er 2 problemer som er markante.
1) - Der er medlemmer som sælger, flytter, skifter folkeregisteradresse etc, uden at meddele det til bestyrelsen og efterlader dermed bestyrelsen med problemet og udgifter til at finde den nye adresse.
Bestyrelsen henstiller til medlemmerne at huske at melde eventuelle ændringer til bestyrelsen, så denne ikke skal lege Sherloch Holmes.

2) - Nogle af de medlemmer der foretager egenbetaling på foreningens bankkonto i Danske Bank reg.nr. 4001 konto nr. 4 001 573 276, skriver ikke hvem indbetaleren er, hvilket giver store problemer i afgørelsen om, hvem det er som har betalt.

Regler om afbrænding af haveaffald
Foreningens bankkonto, kontingentbetaling
Gebyroversigt
Husk lige vedr. BPS (Nets)

Nyttige links:
Gribskov Kommune
Tisvilde